RealBrokers - Investment & Real Estate 
Πληροφορίες

Τι πρέπει να γνωρίζω;
Απευθυνόμενοι στους RealBrokers, θα έχετε την συμβολή του επαγγελματία σε κάθε βήμα σας, έτσι ώστε να εκμεταλλευτείτε τα συμπεράσματα της έρευνας αγοράς που κάνουν καθημερινά και να αποκτήσετε το ακίνητο που σας ταιριάζει.

 Τι πρέπει να γνωρίζω για την διαδικασία πώλησης ενός ακινήτου?

Αρχικά, παίρνοντας την απόφαση να πουλήσουμε το ακίνητό μας, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ορίσουμε την «ζητούμενη τιμή», δηλαδή το ποσό εκείνο το οποίο πιστεύουμε ότι μπορεί να «πιάσει» το ακίνητό μας στη αγορά. Στα πλαίσια του ορισμού της τιμής πώλησης του ακινήτου μας στην αγορά θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά οι παρακάτω Στην πραγματικότητα όμως η τιμή πώλησης ενός ακινήτου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Παράγοντες :

 • Η θέση του (location).
 • Η παλαιότητα ακινήτου (έτος κατασκευής)
 • Η ποιότητα κατασκευής (από τα στατικά και την ποιότητα σκυροδέματος έως και το τελικό φινίρισμα).
 • Η κατάσταση ακινήτου του ακινήτου ( τελευταία ανακαίνιση ή απαιτούμενη ανακαίνιση)
 • Ο όροφος του (υπάρχει διαφοροποίηση στην τιμή και από όροφο σε όροφο).
 • Οι βοηθητικοί χώροι που διαθέτει το ακίνητο, όπως πάρκιν και αποθήκη.
 • H τιμή πώλησης αντίστοιχων ακινήτων στην περιοχή.
 • Οι προοπτικές ανάπτυξης και έργα υποδομής στην περιοχή.
 • Η Αντικειμενική αξία του ακινήτου.
 • Η τακτοποίηση βοηθητικών και ημιυπαιθρίων χώρων.
 • Η πραγματική δόμηση να συμβαδίζει με την άδεια οικοδομής.
 • Ο βασικός νόμος της αγοράς (Προσφορά- Ζήτηση).
 • Και ο χρόνος που θέλετε να πουληθεί. Η βιασύνη διαμορφώνει καθοδικά την τιμή του ακινήτου.

Το ακίνητο είναι από τα ακριβότερα και δυσκολότερα προϊόντα στην αγορά. Απευθυνόμενοι στους RealBrokers έχετε έναν επαγγελματία δίπλα σας. Θα αξιολογήσουμε τη πραγματική αξία του σπιτιού σας και θα προωθήσουμε την πώληση του ακινήτου μέσω του δικού μας δικτύου και της καλύτερης προβολής του στον ημερήσιο τύπο και το διαδίκτυο. Έτσι πολλαπλασιάζετε τις πιθανότητες πώλησης και μικραίνετε το χρόνο επίτευξης του αποτελέσματος.

Μπορείτε να απευθυνθείτε σε πολλά μεσιτικά γραφεία, αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι όσοι λιγότεροι μεσίτες ασχολούνται με το ακίνητό σας τόσο καλύτερο για εσάς. Απευθυνθείτε επιλεκτικά σε σοβαρούς επαγγελματίες του χώρου, με συγκεκριμένες προτάσεις προβολής του ακινήτου σας έτσι ώστε να προβληθεί με σωστό τρόπο, φέρνοντας έτσι και τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να «κορεσθεί» το ακίνητο σας κατά την διαδικασία της πώλησης για όσο διάστημα βρίσκεται «εκτεθειμένο» στην αγορά.

Φροντίστε την εμφάνιση του ακινήτου, χωρίς να ξοδέψετε πολλά χρήματα. Επισκευάσετε πιθανές ζημιές σε υδραυλικά, ηλεκτρικά, υγρασίες, ντουλάπια. Αν κρίνετε αναγκαίο βάψτε τους χώρους με φωτεινά χρώματα. Κάντε γενική καθαριότητα και απομακρύνετε άχρηστα αντικείμενα και έπιπλα που χαλάνε την εικόνα. Φωτίστε όλους τους χώρους, αφού μπορεί η υπόδειξη να γίνει ώρα χωρίς φυσικό φωτισμό. Ένα καλό αισθητικά αποτέλεσμα, πάντα κερδίζει τις εντυπώσεις ενός στον υποψήφιου αγοραστή.

Ετοιμάστε τον φάκελο του ακινήτου με το συμβόλαιο αγοράς, συστάσεις ιδιοκτησίας, τοπογραφικό, άδεια οικοδομής, κτηματολογικά έγγραφα, κατόψεις και στατικές μελέτες.

Απευθυνθείτε στον δικηγόρο σας για περεταίρω βοήθεια από την αρχή της διαδικασίας, ο οποίος έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να εμπλακεί και να παρευρεθεί στην διαδικασία σύναψης και υπογραφής των συμβολαίων

Δικαιολογητικά Πώλησης

Ο Πωλητής πριν την υπογραφή του Συμβολαίου, υποχρεούται να προσκομίσει στο Συμβολαιογράφο που θα το συντάξει, τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

 • Συμβόλαια Αγοράς του ακινήτου που να αφορούν και παλαιότερες μεταβιβάσεις.
 • Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας.
 • Τοπογραφικό του οικοπέδου του ακινήτου.
 • Σχέδια του ακινήτου(στατικά, κατόψεις, διάγραμμα κάλυψης).
 • Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας (όπου απαιτείται).
 • Ταυτότητα - Α.Φ.Μ. - ΔΟΥ όλων των πωλητών-ιδιοκτητών. Στις φωτοτυπίες να σημειώνονται σημερινές διευθύνσεις κ επάγγελμα.
 • Φορολογική Ενημερότητα.
 • Ασφαλιστική Ενημερότητα αν ο πωλητής είναι φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή είναι Διευθυντής ή διαχειριστής ή διευθύνων σύμβουλος ή μέλος Συνεταιρισμού ή Ένωσης Συνεταιρισμών. Επίσης αν η οικοδομή είναι νεοαναγειρόμενη ή έχει ανεγερθεί εντός της τελευταίας 10ετίας.
 • Ε9 που να δείχνει ότι το ακίνητο έχει δηλωθεί.
 • Βεβαίωση ότι το εισόδημα του ακινήτου έχει δηλωθεί τα δύο τελευταία έτη στην δήλωση εισοδήματος Ε2, διαφορετικά υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο δεν αποφέρει εισόδημα στον ιδιοκτήτη.
 • Βεβαίωση ότι έχει πληρωθεί ο επιμεριστικός φόρος που αναλογεί στο ακίνητο που μεταβιβάζεται, εφόσον υπόκειται σε φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας (Αποδοχή Κληρονομιάς) & βεβαίωση ότι έχει καταβληθεί ο φόρος Δωρεάς, Γονικής Παροχής ή Κληρονομιάς, εφόσον έχει αποκτηθεί το ακίνητο με κάποιον από αυτούς τους τρόπους.
 • Πιστοποιητικό από τον αρμόδιο δήμο ότι δεν οφείλεται ΤΑΠ (τέλος ακίνητης περιουσίας.
 • Υποθηκοφυλακείο (πιστοποιητικό ότι δεν εκκρεμεί εις βάρος του ακινήτου του πωλητή υποθήκη - κατάσχεση - διεκδίκηση).
 • Κτηματολογικό απόσπασμα από το Γραφείο Κτηματολογίου στο οποίο ο Πωλητής έχει υποβάλλει δήλωση του Ν. 2308/85, εφόσον το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
 • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ για κτήρια συνολικού εμβαδού πάνω από 50 τ.μ.
 • Βεβαίωση Μηχανικού η οποία να πιστοποιεί την ταύτιση της πραγματικής εικόνας του ακινήτου, με αυτήν, η οποία είναι αποτυπωμένη στα συμβόλαια και στα επίσημα Πολεοδομικά Σχέδια του ακινήτου και δεν χρειάζεται περαιτέρω τακτοποιήσεις (νομιμοποιήσεις αυθαίρετων, βοηθητικών και ημιυπαιθρίων χώρων.
 • Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ (Ενιαίος Φόρος Ακινήτων). Ο ιδιοκτήτης από 01/01/2015 υποχρεούται να προσκομίσει το αναφερθέν πιστοποιητικό το οποίο μπορεί να προμηθευτεί από το TAXIS (Ηλεκτρονικά). Αρμόδιος για την εξασφάλιση του πιστοποιητικού είναι ο λογιστής.

Επιπροσθέτως:

 • Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου αν οι αναφερόμενοι στα συμβόλαια έχουν πεθάνει μετά το 1985.
 • Βεβαίωση ότι έχει καταβληθεί ο φόρος Δωρεάς, Γονικής Παροχής ή Κληρονομιάς, εφόσον έχει αποκτηθεί το ακίνητο με κάποιον από αυτούς τους τρόπους.

Για αγροτεμάχια εκτός σχεδίου & περιοχές - οικόπεδα δασικά:

 • Πράξη χαρακτηρισμού (άρθρου 14 του Ν.998(1979).
 • Κοινοποίηση & Δημοσίευση Πράξης χαρακτηρισμού.
 • Πιστοποιητικό Δασαρχείου.
 • Σε πολλές περιπτώσεις Πιστοποιητικό Αρχαιολογίας.
 • Αν έχει καθοριστεί σε παραθαλάσσιες περιοχές Πιστοποιητικό Χάραξης Αιγιαλίτιδας Ζώνης.
 • Προτείνεται να υπάρχει και το Πιστοποιητικό Οικοδομησιμότητας.
 • Βεβαίωση του αρμόδιου Γραφείου ΤΟΕΒ, για τα αγροτεμάχια που βρίσκονται σε περιοχές που λειτουργεί Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων, ότι δεν οφείλονται εισφορές αρδευτικών τελών.
 • Βεβαίωση από τον αρμόδιο Δήμο περί μη οφειλής ληξιπροθέσμων οφειλών του ακινήτου για την εισφορά σε γη και χρήμα, εάν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή που εντάχθηκε στο Σχέδιο Πόλεως σύμφωνα με το Ν. 1337/83 και έχει κυρωθεί Πράξη Εφαρμογής. Αν η Πράξη Εφαρμογής κυρώθηκε μετά τις 25.11.1994, ή δεν έχει ακόμη κυρωθεί, απαιτείται και Πιστοποιητικό από τον αρμόδιο Δήμο ότι έχει υποβληθεί από τον πωλητή Δήλωση Ιδιοκτησίας.
 • Άδεια της Επιτροπής του Ν. 1892/1990 εάν το ακίνητο βρίσκεται σε παραμεθόρια περιοχή.

Έξοδα Μεταβίβασης Πωλητή

1) Παράβολο για τον Δικηγορικό Σύλλογο Υπολογίζεται επί του αναγραφόμενου τιμήματος ως εξής:

 • 1% μέχρι 44.000€
 • 0,5% για το υπόλοιπο ποσόν

Η αμοιβή του Δικηγόρου για την παράσταση στο συμβόλαιο.

2) Μεσιτική αμοιβή 2 % επί της συμφωνηθείσας τιμής του ακινήτου

Στην αμοιβή Δικηγόρου, Συμβολαιογράφου και Μεσίτη έχουμε ΦΠΑ 23%

3) Φόρος Υπεραξίας 15% (*Υπό αναστολή από 01/01/2015 εως 31/12/2016)

Από τη  1η Ιανουαρίου 2014 μειώθηκε μεν ο φόρος μεταβίβασης για τους αγοραστές από το 10% στο 3% επί της "αντικειμενικής αξίας", πλην όμως επιβλήθηκε φόρος στον πωλητή ακινήτου, επί της "υπεραξίας", δηλαδή της διαφοράς ανάμεσα στην (αντικειμενική) αξία του χρόνου που το απέκτησε και στην (πραγματική=δηλούμενη) αξία την οποία εισπράττει σήμερα κατά την πώλησή του. Η διαφορά που προκύπτει, μετά από κάποια απομείωση, ανάλογα με τα έτη διακράτησης του ακινήτου, φορολογείται με συντελεστή 15%.  

Με την τελευταία ρύθμιση του Ν. 4254/2013 (ΦΕΚ 85/7.4.2104 Τ. Α΄) μειώθηκε αισθητά, σε σχέση με τις προισχύσασες ανεφάρμοστες ρυθμίσεις, η επιβάρυνση του φόρου υπεραξίας, των κάθε είδους συναλλαγών σε ακίνητα, ενώ απαλλάσσονται πλήρως οι πωλήσεις ακινήτων που διακατέχονται από τον πωλητή τους πρό της 1.1.1995. Ειδικότερα στο πολυνομοσχέδιο προβλέπονται για το φόρο υπεραξίας τα εξής:

1. Σύμφωνα με το νόμο  απαλλάσσονται πλήρως από το φόρο υπεραξίας τα ακίνητα που αποκτήθηκαν έως και 31/12/1994. Επίσης στην πράξη απαλλάσσονται και όλα τα ακίνητα που αποκτήθηκαν από το 2007 και μετά, όταν αυτά πωλούνται σε τιμή ίση ή μικρότερη της αντικειμενικής, εφόσον οι αντικειμενικές αξίες από το 2007 παραμένουν αμετάβλητες μέχρι σήμερα.

2. Η τιμή πώλησης είναι αυτή που θα δηλωθεί από τους συμβαλλόμενους στο πωλητήριο συμβόλαιο. Η τιμή κτήσης είναι η αναγραφόμενη στο συμβόλαιο απόκτησης του ακινήτου, ενώ επί κληρονομιών, δωρεών κτλ η τιμή κτήσης είναι η αξία πάνω στην οποία υπολογίστηκε ο σχετικός φόρος.

3. Για τα ακίνητα που δεν προκύπτει η τιμή κτήσης, η τιμή πώλησης αποπληθωρίζεται με βάση το δείκτη τιμών κατοικιών των ετών που διακρατήθηκε και ο οποίος δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

4. Το ποσό της "υπεραξίας" που προκύπτει από τη διαφορά της τιμής κτήσης με την τιμή πώλησης απομειώνεται σε ποσοστό έως και 40%. Ειδικά για τα ακίνητα που αποκτήθηκαν από το 1995 έως και το 2002 το ποσοστό απομείωσης προσαυξάνεται κατά 20% ακόμη.

5. Στις περιπτώσεις χρησικτησίας που συμπληρώθηκε προ της 31.12.1994, ως τιμή κτήσης θεωρείται αυτή της 1.1.1995.

6. Στις περιπτώσεις ανέγερσης ακινήτου με αυτεπιστασία ως χρόνος κτήσης θεωρείται ο χρόνος μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσης ή δύο (2) ετών από την ημερομηνία ανανέωσης της οικοδομικής άδειας ανέγερσης, εκτός εάν η μεταβίβαση γίνεται εντός των παραπάνω προθεσμιών.

7. Από το ποσό της υπεραξίας που προκύπτει, αφαιρούνται 25.000 ευρώ, και φορολογείται το υπόλοιπο ποσό, με την προυπόθεση ότι το ακίνητο διακρατήθηκε τουλάχιστον επί 5 έτη. Η παράλογη διάταξη που απέκλειε την αφαίρεση αυτή αν είχε πραγματοποιηθεί άλλη μεταβίβαση ακινήτου κατά το χρόνο διακράτησης καταργήθηκε.

8. Οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να ελέγχουν την ορθότητα όλων των χαρακτηριστικών του μεταβιβαζόμενου ακινήτου (χρόνος διακράτησης κτλ) αλλά δεν είναι υπεύθυνοι για στοιχεία που δεν ήταν υποχρεωμένοι να ελέγξουν.

9. Ο φόρος υπεραξίας εισπράττεται και παρακρατείται από τους συμβολαιογράφους και αποδίδεται εντός 5 ημερών στο δημόσιο.

Για τη σύντομη κατανόηση του πως έχουν διαμορφωθεί οι σχετικές διατάξεις (άρθρα 41 και 43 του Νόμου 4172/2013 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, όπως ήδη τροποποιήθηκαν με το ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο του Υπ. Οικονομικών), δημοσιεύουμε παρακάτω μιά πρόχειρη "κωδικοποίησή" τους, χωρίς καμιά ευθύνη μας για τυχόν αναντιστοιχίες άρθρων και διατάξεων,  ως εξής:

Αρθρο 41. Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας

1. Κάθε εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας ή ιδανικών μεριδίων αυτής ή εμπραγμάτου δικαιώματος επί ακίνητης περιουσίας ή ιδανικού μεριδίου αυτού ή συμμετοχών οι οποίες έλκουν άνω του 50% της αξίας τους άμεσα ή έμμεσα από ακίνητη περιουσία και δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. Στην έννοια του εισοδήματος του προηγούμενου εδαφίου εμπίπτει και η αγοραία αξία του κτίσματος που έχει ανεγερθεί σε έδαφος κυριότητας τρίτου με δαπάνες του μισθωτή και περιέρχεται στην κατοχή του τρίτου με τη λήξη ή διακοπή της μισθωτικής σχέσης.
Ως μεταβίβαση σύμφωνα με την παράγραφο αυτή νοείται και η εισφορά ακίνητης περιουσίας για την κάλυψη ή την αύξηση κεφαλαίου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

2. Ως υπεραξία νοείται η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος και της τιμής πώλησης ή της αξίας του ανταλλάγματοςπου καταβάλλεται σε αυτόν και λαμβάνεται αποπληθωρισμένη σύμφωνα με την παράγραφο 5.

Η τιμή κτήσης προσδιορίζεται ως εξής:

α) Στην περίπτωση κτήσης λόγω μεταβίβασης με επαχθή αιτία, είναι το τίμημα ή η αξία του ανταλλάγματος, όπως προκύπτει από το οικείο συμβόλαιο,

β) Στην περίπτωση κτήσης λόγω κληρονομικής διαδοχής ή μεταβίβασης με χαριστική αιτία, είναι η αξία βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ή χορηγήθηκε απαλλαγή από αυτόν, όπως η αξία αυτή προκύπτει από το οικείο συμβόλαιο ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο,

γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, υπολογίζεται ως εξής: Τιμή κτήσης ίσον τιμή μεταβίβασης επί τον Δείκτη Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚατ) του έτους κτήσης διά του ΔΤΚατ του προηγούμενου της μεταβίβασης έτους. Ως ΔΤΚατ νοείται ο μέσος Δείκτης Τιμών Κατοικιών Αστικών Περιοχών της περιόδου Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου κάθε έτους, όπως ανακοινώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αν κατά το χρόνο της μεταβίβασης δεν έχει δημοσιευθεί μέσος ΔΤΚατ, λαμβάνεται υπ' όψιν ο σχετικός δείκτης του αμέσως προηγούμενου έτους. Η τιμή πώλησης είναι το αναγραφόμενο στο συμβόλαιο τίμημα κατά το χρόνο της μεταβίβασηςή, στην περίπτωση της ανταλλαγής, η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας που αποτελεί το αντάλλαγμα για κάθε συμβαλλόμενο και εφόσον αυτή δεν υφίσταται, η φορολογητέα αξία. Τυχόν δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την αγορά ή την πώληση του ακινήτου δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης. Στην περίπτωση που περιέρχεται στην κατοχή τρίτου κτίσμα που έχει ανεγερθεί στο έδαφός του με δαπάνες του μισθωτή σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου, ως υπεραξία θεωρείται η αντικειμενική αξία του κτίσματος.  Αν η τιμή κτήσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί θεωρείται ότι είναι μηδενική.

3. Ο χρόνος κτήσης είναι ο χρόνος απόκτησης ποσοστού τουλάχιστον εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του μεταβιβαζόμενου δικαιώματος επί της ακίνητης περιουσίας. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει χρόνος κτήσης σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, ισχύουν τα εξής:

α) Επί μεταβίβασης κτίσματος που ανεγέρθηκε, με αυτεπιστασία ή με βάση το σύστημα της αντιπαροχής, ως χρόνος κτήσης θεωρείται ο χρόνος μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσης ή δύο (2) ετών από την ημερομηνία ανανέωσης της οικοδομικής άδειας ανέγερσης, εκτός εάν η μεταβίβαση γίνεται εντός των παραπάνω προθεσμιών,

β) Επί πολεοδομικής τακτοποίησης εξ ολοκλήρου αυθαίρετης κατασκευής, ως χρόνος κτήσης θεωρείται ο χρόνος που δηλώνεται ως χρόνος ανέγερσης και πιστοποιείται από το μηχανικό στη σχετική αίτηση τακτοποίησης, και αν αυτός δεν προκύπτει, η λήξη των χρονικών περιόδων που ορίζονται στον ν.4178/2013

γ) Επί πολεοδομικής τακτοποίησης μερικώς αυθαίρετης κατασκευής, ως χρόνος κτήσης θεωρείται ο χρόνος κτήσης του νόμιμου κτίσματος.

δ)Επί χρησικτησίας, ως χρόνος κτήσης θεωρείται η αντίστοιχη ημερομηνία του εικοστού πρώτου έτους, πριν από το χρόνο της μεταβίβασης.

ε) Σε περίπτωση κατά την οποία η μεταβίβαση του άρθρου 41 Κ.Φ.Ε. αφορά δικαίωμα το οποίο αποκτήθηκε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1994, η υπεραξία θεωρείται μηδενική. Ειδικά στην περίπτωση της χρησικτησίας, εφόσον ο σχετικός χρόνος συμπληρώθηκε πριν από την 31η Δεκεμβρίου 1994, ως χρόνος κτήσης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου 1995. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται χρόνος κτήσης και σε κάθε άλλη περίπτωση καθώς και να ρυθμίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.)

4. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προσδιορισμός της υπεραξίας σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους καταλήγει σε αρνητικό ποσό, η εν λόγω υπεραξία θεωρείται μηδενική.

5. Η υπεραξία που προκύπτει σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους λαμβάνεται απομειούμενη με την εφαρμογή των ακόλουθων συντελεστών απομείωσης:

Έτη διακράτησης

Συντ. απομείωσης

Έτη διακράτησης

Συντ. απομείωσης

1

100,0%

14

77,9%

2

98,2%

15

76,4%

3

96,4%

16

74,8%

4

94,7%

17

73,2%

5

93,0%

18

71,7%

6

91,2%

19

70,2%

7

89,5%

20

68,7%

8

87,8%

21

67,2%

9

86,1%

22

65,7%

10

84,5%

23

64,2%

11

82,8%

24

62,8%

12

81,1%

25

61,5%

13

79,5%

26+

60%

Στην περίπτωση ακινήτου που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 41 και έχει αποκτηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα σ' αυτό, από 1ης Ιανουαρίου 1995 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2002, ο συντελεστής απομείωσης της παραγράφου 5 πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 0,8.

6. Στην έννοια του όρου μεταβίβαση για την εφαρμογή του παρόντος περιλαμβάνονται τα εξής:
α) η μεταβίβαση της πλήρους ή ψιλής κυριότητας, συμπεριλαμβανομένης της πραγματικής δουλείας, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για μεταβίβαση υπό αναβλητική ή διαλυτική αίρεση ή με τον όρο της εξώνησης, 
β) η σύσταση επικαρπίας, οίκησης ή άλλης δουλείας, 
γ) η παραίτηση από την κυριότητα ακινήτου ή από εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου,
δ) η μεταβίβαση του τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης, 
ε) η μεταγραφή δικαστικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 949 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, λόγω μη εκτέλεσης προσυμφώνου μεταβίβασης ή η απόκτηση οποιουδήποτε δικαιώματος των περιπτώσεων α', β' και δ' της παρούσας παραγράφου με αυτοσύμβαση,
στ) η εκποίηση ακινήτου συνεπεία εκούσιου πλειστηριασμού. 
 
7. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν θεωρούνται μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας:
α) η μεταγραφή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται δικαίωμα κυριότητας επί ακινήτου στον εντολέα λόγω υπερβάσεως της εντολής από τον εντολοδόχο,
β) η μεταγραφή δικαστικής απόφασης με την οποία ακυρώνεται λόγω εικονικότητας σύμβαση μεταβίβασης ακινήτου,
γ) η επικύρωση ανώμαλων δικαιοπραξιών, οι οποίες έχουν ήδη συμπεριληφθεί στις φορολογητέες μεταβιβάσεις της παραγράφου 1,
δ) η αυτούσια διανομή ή συνένωση ακινήτων ή πράξη σύστασης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, εφόσον δεν μεταβάλλονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας ανά συνιδιοκτήτη.
ε) η ανταλλαγή ποσοστών ακίνητης περιουσίας επί κτηθέντων λόγω κληρονομικής διαδοχής ή γονικής παροχής ή από συζύγους κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης

8. Για τον καθορισμό της αξίας της ψιλής κυριότητας, της επικαρπίας, της χρησικτησίας, της προσωπικής δουλείας ή άλλης δουλείας επί του ακινήτου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 15, 16 και της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια. 

9. Από την υπεραξία όπως αυτή προκύπτει μετά την απομείωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 5, αφαιρείται ποσό μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, εφόσον ο φορολογούμενος διακράτησε το ακίνητο για πέντε (5) τουλάχιστον έτη και επιβάλλεται φόρος υπεραξίας στο τυχόν υπόλοιπο ποσό.

10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι τιμές κτήσης σε ειδικές περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν σύμφωνα με την παράγραφο 2, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

11. Το φυσικό πρόσωπο που αποκτά υπεραξία από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 41 καταβάλλει στο συμβολαιογράφο κατά την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στην υπεραξία σύμφωνα με το άρθρο 43.  

Άρθρο 43. Φορολογικός συντελεστής

Το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου φορολογείται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

Άρθρο 67 Α   Υποβολή της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας.

1.Ο φορολογούμενος που μεταβιβάζει ακίνητη περιουσία υποχρεούται να δηλώνει το σύνολο των στοιχείων που αφορούν τον προσδιορισμό του φόρου υπεραξίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 41, όπως αυτό ισχύει.

2. Ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να ελέγχει και να βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων της δήλωσης της παραγράφου 1, ως προς τον χρόνο και την αξία κτήσης και μεταβίβασης, το είδος της ακίνητης περιουσίας ή των ιδανικών μεριδίων αυτής ή του εμπραγμάτου δικαιώματος, τα έτη διακράτησης, τους συντελεστές, τα μεγέθη του ΔΤΚατ και τον υπολογισμό του φόρου, και να θεωρεί τη δήλωση, την οποία, επί ποινή ακυρότητας του συμβολαίου, επισυνάπτει σ' αυτό. Ο συμβολαιογράφος δεν έχει ευθύνη για όσα στοιχεία δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του και δεν περιλαμβάνονται στο συμβόλαιο που συντάσσει.

3. Ως χρόνος υποβολής της δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας θεωρείται ο χρόνος σύνταξης του συμβολαίου μεταβίβασης στο οποίο προσαρτάται.

4. Ο μισθωτής του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 41 υποχρεούται να δηλώνει το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στον προσδιορισμό του φόρου υπεραξίας του κτίσματος που περιέρχεται στην κατοχή του τρίτου. Η δήλωση του προηγούμενου εδαφίου συνιστά άμεσο προσδιορισμό του φόρου. Υπόχρεος καταβολής του φόρου είναι ο τρίτος.

5. Για τις μεταβιβάσεις που εμπίπτουν στην περίπτωση ε' της παραγράφου 6 του άρθρου 41, ο αποκτών υποχρεούται να δηλώνει τα στοιχεία που αφορούν στον προσδιορισμό του φόρου υπεραξίας της ακίνητης περιουσίας. Η δήλωση του προηγούμενου εδαφίου συνιστά άμεσο προσδιορισμό του φόρου. Υπόχρεος καταβολής του φόρου είναι ο αποκτών.

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο χρόνος απόδοσης του φόρου και κάθε άλλο αναγκαίο για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος.

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
 • Συμπληρώνεται η ημερομηνία σύνταξης του συμβολαίου κατά τη σύνταξή του, καθώς αυτή θεωρείται χρόνος υποβολής της δήλωσης.
 • Στην ένδειξη "ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ" αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία (π.χ. 15/2/2013) κτήσης του ακινήτου, προκειμένου να διαπιστωθεί ο αριθμός των ετών που διέρρευσαν μεταξύ κτήσης και πώλησης, ώστε να εφαρμοστεί ο ανάλογος συντελεστής απομείωσης. Σημειώνεται ότι το διαρρεύσαν διάστημα υπολογίζεται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 241 και 243 του Αστικού Κώδικα. Συνεπώς, προθεσμία που προσδιορίζεται σε χρόνια λήγει μόλις περάσει η αντίστοιχη ημερομηνία του τελευταίου έτους.
 • Σε περίπτωση που το ακίνητο αγοράστηκε μέσα στο ίδιο έτος της μεταβίβασης δεν αναγράφεται ΑΤΑΚ.
 • Η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης του ακινήτου, η οποία υποβάλλεται σε φόρο, λαμβάνεται απομειούμενη με την εφαρμογή των αντίστοιχων συντελεστών απομείωσης.
Καλή επιτυχία στην πώλησή σας!
 
 Τι πρέπει να γνωρίζω κατά την διαδικασία αγοράς ενός ακινήτου?

Αν έφτασε η στιγμή για την αγορά ενός ακινήτου πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

 • Αναγνωρίστε τις ανάγκες σας, το σκοπό και τη χρήση του ακινήτου.
 • Αποφασίστε το ποσό που θέλετε να δαπανήσετε για την αγορά του ακινήτου.
 • Εάν πρόκειται να δανειοδοτηθείτε, σε τι ποσό, με τι όρους, με ποιές προϋποθέσεις και ποιά είναι η δανειοληπτική σας   ικανότητα.
 • Επιλέξτε την περιοχή ή τις περιοχές που σας ενδιαφέρουν.
 • Ενημερωθείτε για τις τιμές των ακινήτων στις περιοχές αυτές.
 • Υπολογίστε τις επιπλέον δαπάνες του αγοραστή, πέραν της τιμής του ακινήτου, για Δικηγορικά, Συμβολαιογραφικά έξοδα και Φόρο μεταβίβασης.

Απευθυνόμενοι στους RealBrokers, θα έχετε την συμβολή του επαγγελματία σε κάθε βήμα σας, έτσι ώστε να εκμεταλλευτείτε τα συμπεράσματα της έρευνας αγοράς που κάνουν καθημερινά και να αποκτήσετε το ακίνητο που σας ταιριάζει.

Όταν βρεθεί το ακίνητο της αρεσκείας σας και έπειτα από μια διαδικασία επιτυχημένης διαπραγμάτευσης ακολουθεί το στάδιο της Προκαταβολής-Αρραβώνα. Τότε λοιπόν δίδεται μια προκαταβολή από τον αγοραστή στον ιδιοκτήτη- πωλητή, υπογράφοντας ένα Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή προχωρώντας σε Συμβολαιογραφικό Προσύμφωνο, προκειμένου να επισημοποιηθεί το ενδιαφέρον σας, το ακίνητο να αποσυρθεί από την αγορά και η τιμή του να κλειδώσει εκεί όπου τελικά έχει συμφωνηθεί.

Οι δύο πλευρές συμφωνούν και συνυπογράφουν τα εξής:

 • Το ύψος της αξίας του ακινήτου.
 • Το ποσό προκαταβολής
 • Ο τρόπος εξόφλησής του.
 • Ενδεχόμενες κατασκευαστικές παρεμβάσεις εφόσον το ακίνητο είναι υπό κατασκευή.
 • Η προθεσμία υπογραφής των οριστικών συμβολαίων, για τον Έλεγχο Τίτλων Ιδιοκτησίας του ακινήτου.
 • Οι ρήτρες που αφορούν τον αγοραστή και τον πωλητή σε περίπτωση υπαναχώρησης ενός εκ των δύο.

Αυτήν την διαδικασία μπορεί να την διενεργήσει πληρεξούσιος δικηγόρος.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο αλλάξετε γνώμη και δεν θέλετε να αγοράσετε το ακίνητο, η προκαταβολή θα παραμείνει υπέρ του ιδιοκτήτη εκτός κι αν η υπαναχώρησή σας οφείλεται σε νομικό ή τεχνικό πρόβλημα του ακινήτου (υποχρεώσεις προς το δημόσιο, τράπεζες, μη καθαροί τίτλοι, τεχνικά προβλήματα κλπ) που επισημάνθηκε από τον Δικηγόρο σας κατά το χρονικό διάστημα ελέγχου των Τίτλων Ιδιοκτησίας, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

Με την υπογραφή του προσύμφωνου παραλαμβάνετε τον φάκελο του ακινήτου, ώστε να διεξαχθεί από τον δικηγόρο ο απαραίτητος έλεγχος τίτλων. Αν το ακίνητο αγοραστεί με δάνειο, παράλληλα με τον νομικό έλεγχο, ο αγοραστής οφείλει να προσκομίσει στην Τράπεζα που θα τον δανειοδοτήσει πλήρη φάκελο του ακινήτου που θα περιέχει: α) το συμβόλαιο του ακινήτου, β) αντίγραφο οικοδομικής αδείας, γ) τοπογραφικό διάγραμμα, δ) διάγραμμα κάλυψης, ε) κατόψεις, ζ) συμβόλαιο σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας. Συνήθως οι τράπεζες τα παραπάνω έγγραφα τα ζητούν θεωρημένα.

Επίσης, θεωρείται αναγκαίος και ο τεχνικός έλεγχος του ακινήτου από τον μηχανικό.

Παράλληλα ο συμβολαιογράφος σας, ετοιμάζει το συμβόλαιο και τη Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης που συνοδεύεται από τα φύλλα υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Υπογράφεται από τον αγοραστή και τον πωλητή και υποβάλλεται από τον ίδιο τον αγοραστή ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο Τμήμα Κεφαλαίου της ΔΟΥ που ανήκει το ακίνητο, πριν την υπογραφή του συμβολαίου. Απαραίτητο είναι να έχετε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

Εάν το ακίνητο βρίσκεται εκτός περιοχών αντικειμενικού προσδιορισμού, αντί του φύλλου υπολογισμού αξίας, συνυποβάλλεται Αναλυτικό Δελτίο και η αξία αγοράς του ακινήτου εκτιμάται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ.

Έγγραφα που απαιτούνται για το Συμβόλαιο (για τον αγοραστή)

1. Τα στοιχεία ταυτότητάς του.

2. Σε περίπτωση Απαλλαγής Φόρου για πρώτη κατοικία, ο αγοραστής προσκομίζει στην αρμόδια ΔΟΥ:

 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (ακόμη κι αν είναι άγαμος)
 • Αντίγραφο της Φορολογικής του Δήλωσης των δύο τελευταίων ετών
 • Αντίγραφο από το έντυπο Ε-9, επικυρωμένο από τη ΔΟΥ εισοδήματός του

Ακολουθεί η υπογραφή των συμβολαίων, η μεταγραφή του ακινήτου στο Υποθηκοφυλακείο και η παραλαβή αντιγράφου του συμβολαίου.

Ενδεικτικές Δαπάνες Αγοραστή

Το παράβολο από τον δικηγορικό σύλλογο ορίζεται ως εξής:

 • Για τίμημα συμβολαίου ως 44.020€ 1%
 • Για τίμημα συμβολαίου από 44.020€ ως 1.407.351€ 0,5%
 • Για τίμημα συμβολαίου από 1.407.351€ ως 2.934.702€ 0,4%

Ο νομικός έλεγχος του ακινήτου χρεώνεται επιπρόσθετα.

Η αμοιβή του συμβολαιογράφου ορίζεται στο 1,2% Επί Της Αναγραφόμενης Αξίας Του Συμβολαίου. Θα χρειαστεί να καταβάλετε προς το συμβολαιογράφο επιπρόσθετες δαπάνες όπως αντίγραφα συμβολαίων, χαρτόσημα κλπ.

Με το νέο φορολογικό πλαίσιο από 1-7-2011 επιβάλλεται ΦΠΑ στις αμοιβές του συμβολαιογράφου και δικηγόρου.

Η αμοιβή του κτηματομεσιτικού συμβούλου ανέρχεται συνήθως σε 2% επί της τελικής συμφωνημένης τιμής, πλέον ΦΠΑ. Η πληρωμή γίνεται με την υπογραφή οριστικού συμβολαίου.

Τέλος Εγγραφής Στο Υποθηκοφυλακείο για μεταβίβαση (αγορά) ακινήτου ανέρχεται στο 0,475 ‰ επί της αξίας του συμβολαίου. Επιπροσθέτως αν η αγορά, γίνεται με στεγαστικό δάνειο και προσημειώνεται το ακίνητο τότε η χρέωση μετεγγραφής της προσημείωσης στο υποθηκοφυλακείο ανέρχεται από 0,75‰ - 0,80‰ επί της αξίας της προσημείωσης.

Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου

Ο φόρος υπολογίζεται σύμφωνα επί του αναγραφόμενου στο συμβόλαιο ποσού. Αναλυτικά υπολογίζεται σε 3% επί της αναγραφόμενης στο συμβόλαιο τιμής αγοραπωλησίας.

Για ακίνητα με άδεια οικοδομής μετά το 2006 ισχύει ΦΠΑ 24%.

Έξοδα τραπέζης σε περίπτωση δανείου

Έξοδα Έγγραφης Προσημείωσης

Καταβάλλονται υπέρ της δανειοδοτούσας τράπεζας και ανέρχονται σε ποσοστό 9% επί του ποσού της εγγραφείσας προσημείωσης.

Καλή Επιτυχία στην αγορά σας!


 
 Τι πρέπει να γνωρίζω για την διαδικασία ενοικίασης (μίσθωσης)?

Έχετε κάποιο ακίνητο προς ενοικίαση (μίσθωση);

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ. Ο νόμος και οι διεθνείς συμβάσεις απαγορεύουν τον αποκλεισμό ενοικιαστών με βάση την εθνικότητα, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την ηλικία, τις προσωπικές προτιμήσεις του καθενός κλπ. Επειδή η μίσθωση είναι διαρκής σχέση, το πρωτεύον κριτήριο επιλογής μεταξύ πολλών υποψήφιων ενοικιαστών, δεν είναι το ύψος του μισθώματος που μας προσφέρουν, ούτε τα παραπάνω χαρακτηριστικά του, αλλά αποκλειστικά η φερεγγυότητα και συνέπεια του ενοικιαστή, δηλαδή η δυνατότητά του να ανταποκρίνεται σταθερά και έγκαιρα κάθε μήνα στις οικονομικές υποχρεώσεις του από τη μίσθωση αυτή (μισθώματα, κοινόχρηστα και λογαριασμοί κοινής ωφέλειας), κάτι δηλαδή, που, δυστυχώς, εκ των πραγμάτων είναι δυσχερές να εκτιμηθεί προκαταβολικά! Γι’ αυτό μιλήστε προσωπικά και διεξοδικά με κάθε ενδιαφερόμενο, ενημερώστε τον για όλα αυτά και ιδιαίτερα σε μισθώσεις με μεγάλο αντικείμενο, αν πρόκειται για εντελώς άγνωστο σ' εσάς υποψήφιο μισθωτή, μη διστάσετε να του ζητήσετε να σας δώσει ό ίδιος στοιχεία για τη φερεγγυότητά του, ή να συνυπογράψει το μισθωτήριο κάποιος αξιόχρεος εγγυητής.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ. Μη δέχεστε ποτέ "προκαταβολή" ενοικίου ή εγγύησης χωρίς υπογραφή μισθωτηρίου συμφωνητικού! Μη δώσετε ΠΟΤΕ κλειδιά ή δικαίωμα εγκατάστασης σε υποψήφιο ενοικιαστή, πριν υπογράψετε οπωσδήποτε το έγγραφο μισθωτήριο που θα συμπληρώσετε εσείς, εφόσον ξέρετε, ή θα συντάξει ο δικός σας δικηγόρος, το οποίο θα αναφέρει τα πλήρη στοιχεία ταυτότητάς του ενοικιαστή, τον ΑΦΜ του, τα στοιχεία του/της συζύγου και των τυχόν άλλων ατόμων που θα μένουν στο μίσθιο, τη χρήση του μισθίου κλπ. Αν ο ενοικιαστής είναι αλλοδαπός, θα πρέπει να αναγραφεί και ο αριθμός της αδείας παραμονής του στη χώρα μας. Μη νοικιάζετε ποτέ ακίνητο με δική σας τηλεφωνική σύνδεση! Ωστόσο αν ήδη μισθωμένο ακίνητό σας έχει τηλεφωνική σύνδεση, μεταβιβάστε την άμεσα, δωρεάν στο μισθωτή σας!

ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ. Να χρησιμοποιείτε έτοιμα μισθωτήρια ή μισθωτήριο που έχει συντάξει δικηγόρος. Για μισθώσεις με σημαντικό αντικείμενο (επαγγελματικές κλπ.) να απευθύνεστε πάντοτε στο δικηγόρο σας. Αφού συντάξουμε το μισθωτήριο συμβόλαιο και το υπογράψουν και τα δύο μέρη, δεν το υποβάλουμε στην αρμόδια ΔΟΥ (με επίσκεψή μας), αλλά ηλεκτρονικά δια μέσου του συστήματος TAXIS. Αρμόδιος για την υποβολή του μισθωτηρίου συμβολαίου δια μέσου του συστήματος TAXIS είναι ο λογιστής μας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ. Ο νόμος ορίζει ότι οι μισθώσεις κατοικιών έχουν τριετή διάρκεια και οι επαγγελματικές επίσης τριετή ή όση διάρκεια συμφωνηθεί πέραν της τριετίας. Η τριετής παραμονή είναι υποχρεωτική τόσο για τον ιδιοκτήτη - εκμισθωτή, όσο και για τον ενοικιαστή κατοικίας. Η διάρκεια που συμφωνείται και αναγράφεται στις επαγγελματικές μισθώσεις μπορεί να είναι και μικρότερη της τριετίας, λαμβανομένου υπόψη ότι ο μισθωτής μπορεί να φύγει και πριν τη λήξη τους, αν περάσει ένα (1) έτος από την έναρξή τους, οφείλει όμως να προειδοποιήσει εγγράφως τον ιδιοκτήτη προ τριμήνου (3) και να τον αποζημιώσει με ένα (1) μηνιαίο μίσθωμα, επιστρέφοντας και την εγγύηση αν δεν εκκρεμεί οποιαδήποτε οφειλή.

ΜΙΣΘΩΜΑ (ΕΝΟΙΚΙΟ). Το αρχικό μίσθωμα καθορίζεται ελεύθερα από τα ενδιαφερόμενα μέρη, σε όλες τις μισθώσεις, όπως και η μετέπειτα αναπροσαρμογή του. Να αναγράφετε στο μισθωτήριο πάντοτε ολόκληρο το ποσό του ενοικίου και να προσδιορίζετε επακριβώς την ετήσια προσαύξησή του. Στις επαγγελματικές μισθώσεις επιβάλλεται και τέλος χαρτοσήμου 3,6%. Να μην αποδέχεστε ποτέ τυχόν πρόταση του ενοικιαστή σας για αναγραφή στο μισθωτήριο ποσού μικρότερου μισθώματος. Να μην ξεχνάτε ποτέ ότι ο "καλός μισθωτής" είναι πάντοτε προτιμότερος από το "καλό μίσθωμα". Γι’ αυτό μην επιδιώκετε ποτέ παράλογα μισθώματα, γιατί τελικά θα βγείτε χαμένοι!

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να προσκομίσει το αναφερθέν πιστοποιητικό για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους με εμβαδόν άνω των 50 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο συντάσσει ο μηχανικός.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ (Ενιαίος Φόρος Ακινήτων). Ο ιδιοκτήτης από 01/01/2015 υποχρεούται να προσκομίσει το αναφερθέν πιστοποιητικό το οποίο μπορεί να προμηθευτεί από το TAXIS (Ηλεκτρονικά). Αρμόδιος για την εξασφάλιση του πιστοποιητικού είναι ο λογιστής.

ΧΡΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Να προσδιορίζετε πάντοτε ειδικά το σκοπό της χρήσης (ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, κατάστημα, γραφείο, εργαστήριο, αποθήκη, χώρος στάθμευσης κλπ.) και το επαγγελματικό αντικείμενο (εμπορία ενδυμάτων, αυτοκινήτων κλπ.). Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται αν θα χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέρια, κομμωτήριο, γυμναστήριο, εκπαιδευτήριο κλπ.), οπότε χρειάζεται προέγκριση και άδεια της αρμόδιας αρχής, η οποία εκδίδεται μόνο αν το μίσθιο πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις εμβαδού, πολεοδομικής νομιμότητας κλπ.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ. Στοιχειώδης πράξη προνοίας για κάθε ιδιοκτήτη - εκμισθωτή είναι να ασφαλίζει από την πρώτη μέρα της μίσθωσης κάθε ακίνητο που νοικιάζει σε τρίτους, κατοικία ή επαγγελματική στέγη.

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ. Να μην ξεχνάτε ποτέ ότι η μίσθωση ακινήτου, ιδιαίτερα της κατοικίας, είναι και αυτή μία διαρκής ανθρώπινη σχέση, γι αυτό και πρέπει να αντιμετωπίζετε τον αντισυμβαλλόμενό σας πρώτα ως άνθρωπο! Γενικά μην προσφεύγετε ποτέ στα δικαστήρια αν πρώτα δεν εξαντλήσετε κάθε περιθώριο συνεννόησης με τον ενοικιαστή σας!

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ! Η εκμίσθωση ακινήτου αλλά και κάθε τροποποίηση, αναπροσαρμογή μισθώματος κλπ. είναι συναλλαγές με σοβαρότατες συνέπειες, που μπορεί να αποδειχθούν ανεπανόρθωτες! Να είσαστε λοιπόν πάντοτε προσεκτικοί και να μην κάνετε καμιά ενέργεια αν δεν συμβουλευθείτε προηγουμένως το Δικηγόρο σας και ιδιαίτερα αν δεν έχετε εμπειρία από εκμισθώσεις ακινήτων!

Οι RealBrokers αναλαμβάνουν άμεσα την προώθηση του ακινήτου σας προς ενοικίαση σε Ελλάδα και Εξωτερικό, με συγκεκριμένες μεθόδους προβολής. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.


Ψάχνετε κάποιο ακίνητο προς ενοικίαση (μίσθωση);

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. Ελέγξτε προσεκτικά και χωρίς βιασύνη το σπίτι που βρήκατε για να μισθώσετε, καθώς και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, μαζί με τα πρόσωπα που θα συγκατοικήσουν μαζί σας. Αν είναι βράδυ ζητείστε να το δείτε και με το φως της μέρας. Αν υπάρχουν εμφανή ελαττώματα ζητείστε να αποκατασταθούν ή να αναγραφούν στο μισθωτήριο. Ελέγξτε αν γύρω από το σπίτι υπάρχουν όσα χρειάζεστε (συγκοινωνία, αγορά, σχολεία κλπ.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. Μην σπεύδετε να μισθώσετε μια κατοικία αν το ενοίκιο σας φαίνεται υπερβολικό ή είναι πέρα από τις οικονομικές σας δυνατότητες. Πάντοτε μπορεί να βρεθεί μια άλλη κατοικία με οικονομικότερους όρους. Επίσης να ενημερωθείτε και ποιές άλλες οικονομικές υποχρεώσεις αναλαμβάνετε (κανονισμός πολυκατοικίας κοινόχρηστα, λογαριασμοί, δημοτικά τέλη κλπ.)

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ. Μην καταβάλετε ποτέ μισθώματα ή προκαταβολές αν δεν βεβαιωθείτε ότι αυτός που σας τα ζητά είναι πράγματι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που νοικιάζετε, ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του.

ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ. Να χρησιμοποιείτε έτοιμα μισθωτήρια ή μισθωτήριο που έχει συντάξει δικηγόρος. Για μισθώσεις με σημαντικό αντικείμενο (επαγγελματικές κλπ.) να απευθύνεστε πάντοτε στο δικηγόρο σας. Αφού συντάξουμε το μισθωτήριο συμβόλαιο και το υπογράψουν και τα δύο μέρη, δεν το υποβάλουμε στην αρμόδια ΔΟΥ (με επίσκεψή μας), αλλά ηλεκτρονικά δια μέσου του συστήματος TAXIS. Υποβάλλεται αρχικά από τον εκμισθωτή-ιδιοκτήτη και στην συνέχεια γίνεται αποδεκτό από τον μισθωτή-ενοικιαστή. Αρμόδιος για την υποβολή του μισθωτηρίου συμβολαίου δια μέσου του συστήματος TAXIS είναι ο λογιστής. After you compose the lease contract and both parties sign, you do not submit it to the competent tax office (with your visit), but electronically through the TAXIS system. Originally submitted by the lessor-owner and then accepted by the tenant. Responsible for submitting the lease through the TAXIS system is the accountant.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ. Κάθε μίσθωση κύριας κατοικίας έχει ελάχιστη διάρκεια τρία (3) χρόνια από την έναρξή της, ανεξάρτητα αν στο μισθωτήριο έχει συμφωνηθεί μικρότερο διάστημα. Μετά τη λήξη της τριετίας η μίσθωση συνεχίζεται συνήθως με σιωπηρή συμφωνία ιδιοκτήτη και ενοικιαστή, ως αορίστου χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι τόσο ο ενοικιαστής μπορεί να αποχωρήσει όποτε θέλει, όσο και ότι ο ιδιοκτήτης μπορεί όποτε θέλει να ζητήσει το σπίτι του. Στις μισθώσεις επαγγελματικών ακινήτων ισχύει επίσης η τριετία ή όσο συμφωνηθεί μεταξύ μισθωτή και εκμισθωτή.

ΜΙΣΘΩΜΑ-ΑΥΞΗΣΗ. Στο μισθωτήριο πρέπει να αναγράφεται πάντοτε ολόκληρο το συμφωνούμενο μίσθωμα. Κάθε αύξηση που συμφωνείται είναι έγκυρη, τόσο για τη διάρκεια της αρχικής τριετίας, όσο και μετά. Συνήθως συμφωνείται ως ετήσια προσαύξηση το ποσοστό του τιμαρίθμου προσαυξημένο κατά 1-2 μονάδες. Αν η διάρκεια της μίσθωσης είναι μικρότερη από τριετία, τότε για τα χρόνια της μίσθωσης που υπολείπονται μέχρι τη συμπλήρωση της τριετίας, σε περίπτωση διαφωνίας των συμβαλλομένων προβλέπεται ετήσια αύξηση ίση με το 75% της αύξησης του τιμαρίθμου κατά το 12μηνο που προηγήθηκε.

ΕΓΓΥΗΣΗ. Κατά τη σύναψη μιας μίσθωσης καταβάλλεται ως εγγύηση ποσό συνήθως ενός μηνιαίου μισθώματος για τις παλαιές κατοικίες και δύο για τις νέες, το οποίο επιστρέφεται κατά την αποχώρηση του ενοικιαστή, την απόδοση της κατοικίας στον ιδιοκτήτη και την εκκαθάριση όλων των οικονομικών εκκρεμοτήτων.

ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ. Ο ενοικιαστής-μισθωτής βαρύνεται με τέλος χαρτοσήμου 3.6%, το οποίο υπολογίζεται πάνω στο μηνιαίο συμφωνηθέν μίσθωμα.

ΑΡΝΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ. Αν προσφέρατε κανονικά το μίσθωμα στον ιδιοκτήτη, αλλά αυτός αρνήθηκε παράνομα να το εισπράξει, για να μη θεωρηθείτε δύστροπος, έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε τα χρήματα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο όνομά του, και να του κοινοποιήσετε με δικαστικό επιμελητή το γραμμάτιο παρακαταθήκης, ή να το καταθέσετε σε συμβολαιογράφο ή στο δικηγόρο σας, ο οποίος και θα σας συμβουλεύσει για τα περαιτέρω.

ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται ιδιαίτερα σύντομη διαδικασία έξωσης κάθε ενοικιαστή που δεν πληρώνει το μίσθωμα. Πρώτα κοινοποιείται εξώδικη πρόσκληση για πληρωμή των οφειλομένων. Αν τα οφειλόμενα εξοφληθούν μέσα σε ένα μήνα, τότε η διαδικασία σταματάει αυτόματα εδώ, εκτός αν αυτό έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Αν δεν εξοφληθούν εκδίδεται αμέσως και κοινοποιείται "διαταγή απόδοσης μισθίου" η οποία εκτελείται μετά από 20 ημέρες. Ο ενοικιαστής έχει όμως δικαίωμα να ασκήσει με το δικηγόρο του ανακοπή κατά της διαταγής, προβάλλοντας βάσιμους λόγους, όπως είναι η εξόφληση των οφειλομένων.

Το Κτηματομεσιτικό Γραφείο RealBrokers αναλαμβάνει υπεύθυνα την εξεύρεση του κατάλληλου χώρου προς ενοικίαση για εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Καλή Επιτυχία στην ενοικίασή σας!
 
 Τι πρέπει να γνωρίζω για τα στεγαστικά δάνεια?

Είναι πιθανό, για την κάλυψη των στεγαστικών σας αναγκών να μην έχετε το απαραίτητο κεφάλαιο και να απευθυνθείτε σε κάποια Τράπεζα για την χορήγηση στεγαστικού Δανείου. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε την ανάλογη έρευνα, στο Τραπεζικό σύστημα, ώστε να επιλέξετε την πιο συμφέρουσα λύση για εσάς.

Οι RealBrokers έχοντας ειδικές γνώσεις και σε συνεργασία με πολλές Τράπεζες, μπορούν, δωρεάν, να σας βοηθήσουν να διαγνώσετε με ασφάλεια ποιος είναι ο κατάλληλος για εσάς δανειοδοτικός φορέας.

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε γενικά για τα Στεγαστικά Δάνεια:

Ποσό δανείου: Οι Τράπεζες δεν συνηθίζουν να χρηματοδοτούν ολόκληρη την εμπορική αξία του ακινήτου. Τα δάνεια που χορηγούν κυμαίνονται στο 70% με 80%. Για παράδειγμα, αν θέλετε να αγοράσετε ένα ακίνητο 300.000€ και με την προϋπόθεση ότι ο μηχανικός της τράπεζας θα εκτιμήσει σε αυτήν την τιμή το ακίνητο, το δάνειο που θα σας χορηγηθεί θα είναι από 210.000 – 240.000 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό θα πρέπει να το καλύψετε με δικά σας χρήματα, όπως και τα έξοδα αγοράς και δανείου.

Δανειοληπτική ικανότητα: Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισόδημα πάνω από € 9000. Αν δεν έχετε τότε μάλλον θα χρειαστεί εγγυητής. Ελέγξτε ότι η μηνιαία δόση στεγαστικού δανείου δεν ξεπερνά το 45% του μηνιαίου καθαρού εισοδήματός σας. Εισοδήματα από αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά δεν υπολογίζονται εκτός και αν προκύπτουν από εταιρείες όποτε προσκομίστε το πιο πρόσφατο φορολογικό σας έντυπο Ε5.
Εγγυητής χρειάζεται όταν, ο δανειολήπτης έχει καθαρό ετήσιο εισόδημα κάτω των € 9000, η ηλικία του δανειολήπτη είναι μικρότερη των 23 ετών και μεγαλύτερη των 70 ετών στη λήξη του δανείου και όταν ο δανειολήπτης εργάζεται στον ίδιο εργοδότη λιγότερο από 2 έτη
Χαρακτηριστικά εγγυητή
Συγγενική σχέση με τον δανειολήπτη
Ηλικία από 23-70 ετών στη λήξη του δανείου
Καθαρό ετήσιο εισόδημα πάνω από €11.000 (αυξάνεται αναλόγως με το αιτούμενου ποσού δανείου)
Χωρίς δανειακές επιβαρύνσεις (ειδικά εφόσον το εισόδημα του προσεγγίζει τα €11.000)
Είναι επιθυμητό να είναι ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας

Πρόσθετα έξοδα: Είναι έξοδα, τα οποία θα τα καταβάλλετε εφάπαξ και αφορούν δαπάνες δανείου καθώς και για τον τεχνικό και νομικό έλεγχο του ακινήτου. Επίσης έχετε και τα έξοδα υποθηκοφυλακείου για την προσημείωση του ακινήτου. Ενημερωθείτε αναλυτικά εκ των προτέρων για το ύψος των ποσών αυτών καθώς και για τον τρόπο καταβολής τους. Ο τρόπος καταβολής των εξόδων δανείου είναι διαφορετικός σε κάθε Τράπεζα. Συνήθως το ποσό αυτό προκαταβάλλετε.

Επιτόκιο δανείου: Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ ενός σταθερού καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου, ενός κυμαινόμενου ή ενός συνδυασμού σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου.
Το σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια συνήθως δεν σας συμφέρει να δεσμευτείτε για πολλά χρόνια εφ’ όσον φαίνεται μια πτωτική τάση των επιτοκίων.
Το κυμαινόμενο δηλαδή μεταβλητό επιτόκιο, είναι το συνηθέστερο. Σήμερα είναι άμεσα συνδεδεμένο με το Βασικό Επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και αυτό μεταβάλλεται μεν αλλά από ότι φαίνεται οι διακυμάνσεις του είναι και θα είναι μάλλον πολύ μικρές. Η Τράπεζα προσθέτει ένα δικό της περιθώριο κέρδους (ένα από τα λίγα στοιχεία που διαφοροποιούνται μεταξύ Τραπεζών) καθώς και την υποχρεωτική για όλες τις τράπεζες εισφορά του Ν.128/1975. Ελέγξτε λοιπόν αν το τελικό σας επιτόκιο είναι = Euribor + κέρδος Τράπεζας + εισφορά.
Στο συνδυασμό σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου, σας προσφέρει επιτόκιο σταθερό για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, συνήθως έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο για το υπόλοιπο της διάρκειας.

Διάρκεια δανείου: Συνήθως είναι από 5 μέχρι 30 έτη. Η διάρκεια που μπορείτε να επιλέξετε εξαρτάται από την ηλικία σας. Όσο νεότεροι, τόσο μεγαλύτερη διάρκεια δανεισμού. Επίσης όσο μεγαλύτερο χρόνο αποπληρωμής επιλέξετε, τόσο χαμηλότερη θα είναι και η δόση σας, αλλά το σύνολο του ποσού που θα επιστρέψετε στην τράπεζα κεφάλαιο και τόκοι θα είναι μεγαλύτερο για μεγαλύτερη διάρκεια δανεισμού.

Δόσεις δανείου: Ζητήστε έναν ενδεικτικό πίνακα αποπληρωμής, από τον οποίο θα προκύπτει ο αριθμός, η περιοδικότητα και κυρίως το ύψος της κάθε δόσης. Δίνοντας παντού ακριβώς τα ίδια δεδομένα όπως, ποσό δανείου, χρόνο αποπληρωμής κ.λπ., θα μπορέσετε να συγκρίνετε το ύψος της κάθε μηνιαίας δόσης.

Ασφάλιστρα: Οι τράπεζες χρεώνουν τα υποχρεωτικά από τον Νόμο ασφάλιστρα ή εφάπαξ ετησίως ή προσθετικά στην μηνιαία δόση σας. Μάθετε το ποσό ασφάλισης και τον τρόπο πληρωμής του, διότι μπορεί να επιλέξετε τη χαμηλότερη δόση μιας Τράπεζας, αλλά τα ασφάλιστρα να είναι υψηλότερα. Υπάρχουν δυο είδη ασφαλίσεων.
Ασφάλιση ακινήτου που προστατεύει το δανειολήπτη και την τράπεζα σε περίπτωση πυρκαγιάς ή σεισμού. Το κόστος κυμαίνεται από €3 - €1.000 το χρόνο και καθορίζεται με βάση την κατασκευαστική αξία του ακινήτου.
Ασφάλιση ζωής/μόνιμης ή ολικής ανικανότητας. Η ασφάλιση αυτή είναι προαιρετική και προστατεύει το δανειολήπτη και την οικογένειά του από τυχαία και απρόβλεπτα γεγονότα που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την ομαλή αποπληρωμή του δανείου. Το κόστος κυμαίνεται από €5 - €1.000 το χρόνο.

Χρόνος & τρόπος εκταμίευσης: Ρωτήσετε σε πόσο χρόνο από την υπογραφή του συμβολαίου σας θα εκταμιευτεί το δάνειο, διότι είναι καθοριστικό για τις προθεσμίες καταβολής του τιμήματος που θα περιληφθούν σε αυτό. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορεί να επιβραδύνουν το χρόνο λήψης του δανείου. Φροντίστε στο συμβόλαιο να αναγραφούν μεγαλύτεροι χρόνοι εκταμίευσης, ώστε αν καθυστερήσει να μην αντιμετωπίσετε τις ρήτρες του συμβολαίου λόγω μη εμπρόθεσμης πληρωμής του τιμήματος.
Επίσης ο Πωλητής, είναι πιθανόν, να χρειαστεί να ανοίξει λογαριασμό στην Τράπεζα για να καταβληθεί το τίμημα του ακινήτου.
Με την εκταμίευση του ποσού, μετά την προσημείωση του Ακινήτου, γίνεται η πράξη εξόφλησης στον συμβολαιογράφο που βαραίνει τον Αγοραστή.

Πρόωρη αποπληρωμή Από όλες τις Τράπεζες παρέχεται η δυνατότητα, για πρόωρη ολική ή μερική αποπληρωμή του δανείου σας. Δείτε τους όρους και την δυνατότητα αποπληρωμής χωρίς επιβάρυνση (πέναλτι).

Δανειστική σύμβαση Ελέγξετε αν συμπεριλήφθηκαν ότι συμφωνήσατε στην δανειστική σύμβαση που θα υπογράψετε, γιατί αλλιώς δεν θα δεσμεύεται να τις τηρήσει η Τράπεζα.

Στάδια διαδικασίας λήψης στεγαστικού δανείου.

 • Ενημέρωση για τα προσφερόμενα στεγαστικά δάνεια διαφόρων τραπεζών.
 • Επιλογή τράπεζας.
 • Υποβολή αίτησης στεγαστικού δανείου.
 • Προέγκριση.
 • Νομικός και τεχνικός έλεγχος.
 • Τελική έγκριση και υπογραφή σύμβασης
 • Υπογραφή συμβολαίων
 • Προσημείωση ακινήτου.
 • Εκταμίευση δανείου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη λήψη στεγαστικού δανείου
(ενδεικτικά και ισχύουν για τις περισσότερες τράπεζες)

 1. Δικαιολογητικά για την οικονομική προέγκριση:
  • Συμπληρωμένη αίτηση στεγαστικού δανείου.
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις) ή άλλου πιστοποιητικού (π.χ. διαβατήριο).
  • Πρωτότυπο εκκαθαριστικό εφορίας για την τελευταία οικονομική χρήση.
  • Τραπεζική ενημερότητα αν υπάρχουν δάνεια με άλλες τράπεζες.
 2. Δικαιολογητικά για την τελική έγκριση.
  • Επικυρωμένη φωτοτυπία του τίτλου ιδιοκτησίας.
  • Πιστοποιητικά υποθηκοφυλακείου.
  • Φωτοτυπία οικοδομικής άδειας.
  • Θεωρημένη από την Πολεοδομία φωτοτυπία του σχεδίου κάτοψης.
  • Θεωρημένη από την Πολεοδομία φωτοτυπία του τοπογραφικού διαγράμματος.
  • Θεωρημένη από την Πολεοδομία φωτοτυπία του διαγράμματος κάλυψης.
  • Στην περίπτωση επισκευής/κατασκευής/αποπεράτωσης, απαιτείται τραπεζικό έντυπο προϋπολογισμού έργων.
  • Βεβαίωση κτηματολογίου σε περίπτωση που υπάγεται στο κτηματολόγιο και έχει κτηματολογηθεί στο όνομα του τρέχοντος ιδιοκτήτη.
 3. Επιπλέον δικαιολογητικά για επιδοτούμενα δάνεια
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) ή άλλου πιστοποιητικού (π.χ. διαβατήριο).
  • Εκκαθαριστικό εφορίας και αντίγραφο Ε1.
  • Αντίγραφα Ε9, αρχικό και τροποποιήσεις αυτού.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι πρόκειται για πρώτη κατοικία και ότι δεν σας έχει χορηγηθεί επιδοτούμενο δάνειο από τον ίδιο ή άλλο φορέα.

Έξοδα στεγαστικών δανείων

Οι χρεώσεις των εξόδων αυτών διαφέρουν από τράπεζα σε τράπεζα. Το πεδίο είναι αρκετά ανταγωνιστικό όσον αφορά τις συγκεκριμένες χρεώσεις και θα συναντήσετε πολλές εκπτώσεις στην αγορά. Σε κάθε περίπτωση, οι τράπεζες επιβαρύνουν το δανειολήπτη με τέσσερις κατηγορίες εξόδων:

Εφάπαξ δαπάνη για την προέγκριση. Συνήθως το ποσό αυτό ανέρχεται σε €50 - €60, καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης και δεν επιστρέφεται στον πελάτη.

Εφάπαξ δαπάνη έγκρισης και ελέγχων. Υπολογίζεται με βάση το ποσό του στεγαστικού δανείου και κυμαίνεται από €350 - €3.000. Ορισμένες τράπεζες ορίζουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό επί του ποσού του δανείου ως εφάπαξ έξοδα έγκρισης, ενώ άλλες συμψηφίζουν την συγκεκριμένη δαπάνη με τα έξοδα προέγκρισης, μετά την έγκριση του δανείου. Το έξοδο αυτό πραγματοποιείται ώστε η τράπεζα να βεβαιωθεί ότι το ακίνητο που πρόκειται να αποκτηθεί δεν έχει καμία νομική εκκρεμότητα όσον αφορά τους τίτλους ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβάνονται η αμοιβή του πολιτικού μηχανικού για την εκτίμηση του ακινήτου και το κόστος του νομικού ελέγχου των τίτλων).

Έξοδα παράστασης δικηγόρου. Το κόστος κυμαίνεται από €150 - €250 και περιλαμβάνει την αμοιβή του δικηγόρου που παρίσταται στο δικαστήριο για την προσημείωση του ακινήτου.

Έξοδα υποθηκοφυλακείου / Έξοδα προσημείωσης. Ο δανειολήπτης επιβαρύνεται με 0,825% της αξίας του ακινήτου που προσημειώνεται.
Τα έξοδα του δανείου εξοφλούνται είτε κατά την εκταμίευση του δανείου, είτε ως μέρος της πρώτης δόσης αποπληρωμής, είτε σταδιακά μέσω των μηνιαίων δόσεων αποπληρωμής.

Το Κτηματομεσιτικό Γραφείο RealBrokers αναλαμβάνει υπεύθυνα την έκδοση στεγαστικών δανείων(εφόσον τηρείται τις προϋποθέσεις) με μοναδικό σκοπό την επίτευξη των καλύτερων δανειοληπτικών όρων και την αποφυγή κόπου για εσάς κατά την διαδικασία της αγοραπωλησίας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.


 
Loading...